sản phẩm giấy

Bao Bì Carton, thùng carton

in offset

bao bì nhựa

thông tin liên hệ
Mr Lee Nguyễn
- 0909 710 192

Mr Trị

- 0982 950 363

Ms Loan
Phòng Kinh Doanh - 0975 047 512

Mr Biên
Phòng Kinh Doanh - 0908 038 635

Bao tay PE, PP, HDPE

Bao Tay PE, PP, HDPE
Bao Tay PE, PP, HDPE
Bao Tay PE, PP, HDPE
Bao Tay PE, PP, HDPE